PINOKIO BROTHERS

O zespole

Początki Pinokio Brothers sięgają końca lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wówczas to w Poznańskim Seminarium Duchownym kilka osób zbliżyła muzyczna pasja, realizowana już wcześniej w różnych stylistycznie, choć głównie rockowych, zespołach. Tak powstał zespół, który animował muzycznie seminaryjne nabożeństwa, uroczystości, a także zaczął wyjeżdżać na spotkania powołaniowe, modlitewne i ewangelizacyjne. W 1998 roku do zespołu dołączyli klerycy z seminarium kaliskiego i ten moment uważa się za oficjalny początek Pinokio Brothers.

W kolejnych latach zespół przechodził nie tylko zmiany personalne ale także znaczące zmiany stylistyczne. Na początku graliśmy znane z kościołów, pielgrzymek czy rekolekcji „piosenki religijne” nadając im najbardziej nam bliską czyli rock’ową stylizację i aranżację. Potem przyszedł czas na covery znanych polskich czy zagranicznych zespołów tzw. sceny chrześcijańskiej. Dziś gramy głównie materiał autorski i choć zasadniczo najbliżej nam do szeroko pojętej muzyki rock’owej to główną inspiracją są amerykańscy artyści z kręgu muzyki worship.

W roku 2013 nagraliśmy debiutancki album „Każdy z innej Parafii”, którego całkowicie zamierzona różnorodność stylistyczna odzwierciedla metamorfozy jakie przechodził Pinokio Brothers przez kilkanaście lat swojej działalności. Na początku 2018r. wydaliśmy album akustyczny “Trwać” i w Now Music Studio zaczęliśmy pracę nad kolejną płytą elektryczną “Uwielbienia moc”.

Nazwa

Na początku trzeba przyznać, że nazwa jest zupełnie przypadkowa i powstała na tzw. śmiechawie, choć dla człowieka wiary nie ma przypadku. Następnie zastrzec, że Pinokio w koloratce to nie antyklerykalna prowokacja. A w końcu stwierdzić, że ta niewinna bajeczka, którą znamy z dzieciństwa, to dla nas kerygmat czyli dobra nowina o miłości Boga do człowieka. Pinokio, drewniana zabawka, wystrugana przez Dżepetto, to metafora człowieka stworzonego z materii nieożywionej przez Boga. Kolejne wydarzenia z życia chłopca z długim nosem pokazują kolejne etapy historii zbawienia związane z grzechem, czyli ucieczką od Boga, z poszukiwaniem człowieka przez Boga, odnalezieniem go i przywróceniem do stanu synostwa Bożego. Drewniany Pinokio na końcu staje się prawdziwym chłopcem.
Jak to się ma do naszego zespołu? Jest nas sześcioro muzyków – grzeszników. Każdy z nas ma za sobą historię zmagania o wiarę i rozeznawanie woli Bożej. Byliśmy drewniani czyli puści prymitywni i bezduszni tak długo, aż nie poddaliśmy się działaniu Ducha Świętego. To On dał nam prawdziwe życie, o którym śpiewamy grając na drewnianych instrumentach. Tyle o Pinokio. A „Brothers”? Czujemy, że nas zespół to nie tylko grupa muzyków ale prawdziwa, nieidealna rodzina. Dzięki wierze Bóg Ojciec uzdalnia nas do tego abyśmy kochali się jak bracia, kłócili się jak bracia i przebaczali sobie jak bracia. Zdarza się że wydłużają nam się nosy, ale dzięki temu, że jesteśmy w Kościele i mamy sakramenty możemy powracać ciągle do pierwotnej gorliwości. I w ten sposób jesteśmy Pinokio Brothers. Nie przekonanym do nazwy polecamy: G. Biffi, Pajacyk Pinokio i jego Pan. Komentarz teologiczny do książki Mistrza Collodiego „Pinokio. Przygody drewnianego pajaca”. tł. J. Skoczylas, Kraków 2005

Skład
ks. Konrad Rapior
gitary

„Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim! Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię płomień.”
Iz 43, 1n
Julia Stolpe
wokal

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.”
Flp 4,13
ks. Jacek Zjawin
gitary

„Co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata.”
Ga 6,14
Sławomir Tokłowicz
perkusja

„Dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, (…). Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich.”
Flp 2, 2-4
ks. Andrzej Kmieciak
instrumenty klawiszowe

„Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga.”
1 Kor 1,27-29
Bartłomiej Gumny
bas

„Błogosławieni miłosierni albowiem oni miłosierdzia dostąpią.”
Mt 5,7
Dyskografia
Każdy z innej Parafii
2013

1 Mogę śpiewać o Tobie
2 Uwielbiam Imię Twoje Panie
3 Serce Boga
4 Flp 4,13
5 Sam Bóg Pokoju
6 Proszę Wejdź
7 Ps 117
8 Emmanuel
9 Bo góry mogą ustąpić
10 Wybaw mnie
11 Chwała Ojcu
Trwać
2018

1 W dłoniach Twych
2 Psalm 23
3 Wiara nadzieja miłość
4 Psalm 57
5 Trwać
6 Królów Król
7 Bóg jest wśród nas
8 Marana tha
9 Pragnienie tęsknoty
10 Firanka
11 Bóg jest czymś więcej
Video
Kontakt
Archidiecezja Poznańska
505 043 190 (prosimy o kontakt sms)
konrad@pinokiobrothers.pl